Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2014

coffeelady
I kupię sobie psa. Bo on mnie pokocha. Bo ja nie chcę nic innego, oprócz bycia kochaną.
— moje
coffeelady
Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego, niż kogoś pokochać. Cóż, kiedy los ma inny plan. A tak by się chciało, żeby uczucie poraziło jak prądem, rozgrzało, żeby zaczęło się to, co przyjęto nazywać 'chemią'. 
— miłość oraz inne dysonanse
Reposted byihuntyoursoulDaveRockingHerohouda

October 30 2014

coffeelady
7621 1f9b
Reposted byskavenloftemi296Zeuko

October 28 2014

coffeelady
zjedz mnie całą na kolację. i zostań na śniadanie.
— moje
Reposted bytyskat7495 tyskat7495
coffeelady

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
coffeelady
8048 afbd
Reposted fromolewka olewka viatorinagay torinagay
coffeelady
2983 58a4
coffeelady
2946 3e90 500
coffeelady
2887 7161
Reposted byChucky2Poschina
coffeelady

W sercu mieć dobro, a w głowie trochę dzikiego porno.

Reposted frompoljablka poljablka viajeveuxquevous jeveuxquevous
coffeelady
kiss me goodnight, fuck me goodmorning

October 22 2014

coffeelady
8842 32ec
Reposted byserialowaaavanesus
coffeelady
8839 48a6
Reposted byxruaBpomidorek
coffeelady
8834 f31a
Reposted bytorinagay torinagay

October 14 2014

coffeelady
7634 6e52
Reposted fromhalfjohn halfjohn
coffeelady
4230 d39a 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viafuegoenlasangre fuegoenlasangre
coffeelady

October 13 2014

coffeelady
6911 fe07 500
Reposted byEmsing Emsing
coffeelady
6889 f7f5
coffeelady
6869 a723 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl