Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2015

coffeelady
sama nie wiem, czego chcę
coffeelady
4623 ecea
coffeelady
4321 8b79 500

December 31 2014

coffeelady
2841 9326
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam vialaluna laluna

December 15 2014

coffeelady
2235 a43d
Reposted fromscianizm scianizm viatiredeveryday tiredeveryday

December 12 2014

coffeelady
1983 9eea 500
Reposted frompantaloniara pantaloniara viamorrina morrina
coffeelady
6190 eb63
Reposted fromchocoway chocoway viamorrina morrina

December 11 2014

coffeelady
5450 d894 500
Reposted bymorrina morrina

November 06 2014

coffeelady
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacallmeangie callmeangie
coffeelady
coffeelady
jestem poirytowana, wkurzona i bezsilna. sama nie wiem, czego chcę. i nie wiem, czy kiedykolwiek się dowiem

November 05 2014

coffeelady
Reposted fromconchiglia conchiglia viabrianmay brianmay
coffeelady
5147 67cb
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viabrianmay brianmay

November 03 2014

coffeelady
3502 aa26
Reposted bydddgghhxagnes1myownmadmatrixihuntyoursoulbuddhablinkwronekbrianmaymagiciansassistantsbguysgnijacamlodapannaalex0lalunatildefrittatensuppecallmeangieabeilletiredeveryday
coffeelady
2950 868e
Reposted bybuczlost-in-spaceparadeiseraciafetergent
coffeelady
1871 2e33 500
Reposted bypomidorek pomidorek
coffeelady
1913 7418
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahouda houda
coffeelady
awaw
Reposted frompotrzask potrzask viahouda houda

November 01 2014

coffeelady
4186 a83e
Reposted frompsychodelik psychodelik viaemi296 emi296
coffeelady
8636 5948
Reposted fromambaje ambaje viaZeuko Zeuko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl